கோயில் கருவறை நோக்கி தானாக நகரும் அதிசய கல் பற்றி தெரியுமா?

கருவறையை நோக்கி தானாக நகரும் அதிசய கல்

SOURCEDheivegam.com